TỰ THÂN VẬN ĐỘNG


Self Hiil là học viện huấn luyện Self-Coaching chuyên sâu
đầu tiên trên thế giới

THƯ NGỎ NGƯỜI SÁNG LẬPNguyễn Thuỳ Liên


Self Hiil ra đời để chúng ta có môi trường cùng nhau chuyển hoá bản thân mình, một cách sâu sắc nhất. Tại Self Hiil, bạn sẽ không có kiểu học “nhồi sọ”, không chấp nhận điều người có uy tín nói là chân lý để học thuộc, mà bạn sẽ dựa trên chính trải nghiệm của mình để khám phá kiến thức và bảo vệ chúng trước mọi sự chất vấn hợp lý.
 

GIÁ TRỊ CỐT LÕICHÂN DUNG NGƯỜI SELF-COACHMục tiêu tối hậu của chương trình SELFHIILISM là
đánh thức người Self-Coach bên trong mỗi người với 10 nhóm năng lực sau:


VÌ SAO CHỌN SELF HIIL

100%

Tỷ lệ % học viên nhận thức rõ hơn về mục đích & cách học tập hiệu quả

100%

Tỷ lệ % học viên ứng dụng những điều học được vào trong thực tế và cuộc sống

93%

Tỷ lệ % học viên cảm thấy thấu hiểu và chấp nhận những lỗi lầm của bản thân để hướng đến điều tốt đẹp hơn

88%

Tỷ lệ % học viên cảm thấy môi trường họp tập tại Self Hiil tốt hơn các môi trường học tập khác

80%

Tỷ lệ % học viên chủ động phát hiện những vấn đề tiềm ẩn của bản thân
và thiết kế những giải pháp đột phá để thay đổi bản thân

THẺ SELF HIIL