14 ngày Cùng con khởi đầu vui

Cám ơn bạn đã quan tâm Thử thách 14 ngày CÙNG CON KHỞI ĐẦU VUI. Đây là một dự án do Self Hiil cùng cng đồng Coach con vui hc khi xướng vi mong mun đem li “li ích kép”: nuôi dưỡng nim vui cho các gia đình và quy đổi thành mt phn tin nho nh ng h cho Quỹ chăm sóc sc kho tinh thn nhân viên y tế.

Vì các hoạt động trong chuỗi thử thách 14 ngày CÙNG CON KHỞI ĐẦU VUI cần được thực hành theo trật tự tuyến tính nên để đảm bảo hiệu quả tối đa.

Vì vậy, mong bạn chia sẻ thêm thông tin bên dưới để Self Hiil gửi thử thách mỗi ngày qua email cũng như tạo ra thêm những hoạt động hỗ trợ bên lề. 

Danh sách 14 thử thách

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỬ THÁCH

Ba mẹ hãy vào nhà facebook của Self Hiil để thông báo hoàn thành các thử thách của từng ngày nhé