Cảm ơn bạn đã đăng kí mua Bộ tài liệu Hành trang tiền tiểu học.

Để hoàn tất việc đăng kí, bạn hãy chuyển khoản phí

  • 2,000,000 VNĐ nếu bạn chọn mua Bộ tài liệu Hành trang tiền tiểu học
  • 3,800,000 VNĐ nếu bạn chọn mua Bộ tài liệu Hành trang tiền tiểu học + Khoá học Siêu tập trung Siêu thấu hiểu (Level Coach đúng)

tới tài khoản sau nhé:

Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần khai vấn huấn luyện học tập Self Hiil

Số tài khoản: 19036328024018 – Ngân hàng Techcombank chi nhánh Sài Gòn

Nội dung: [tên bạn – số điện thoại – hanh trang tien tieu hoc]

Sau khi thanh toán, vui lòng chụp màn hình và inbox Self Hiil nhé.