Thư mời tham gia khảo sát

Hình thức: Zoom

Thời gian: Thứ Bảy, 19/03/2022

Vui lòng lưu lại link này để tham gia khảo sát

Zoom Meeting: https://vui.sh/zoom-clb-ccnv
Link này cũng sẽ được gửi về email của bạn