VAM MENTOR GATHERING THÁNG 5

Chủ đề: Đồng hành cùng con

Step 1 of 12

Cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia khảo sát!

Khảo sát này giúp Self Hiil hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn để thiết kế buổi workshop hiệu quả hơn.


Lưu ý nhỏ:
  • Thời hạn hoàn thành bản khảo sát trước 23:59, thứ 6 ngày (10/06/2022).
  • Bản khảo sát sẽ có 10 câu hỏi. Để đảm bảo quá trình trả lời không bị gián đoạn, bạn hãy hãy dành ra 1 khoảng thời gian từ 15-20 phút để hoàn thành nhé.
  • Bạn hãy dùng máy tính cá nhân, hoặc máy tính bảng để dễ dàng thao tác hơn.

Trước tiên, mình bắt đầu với phần Thông tin cá nhân nhé!