fbpx

Self Hiil Blog

Tháng Năm 1, 2020

Dạy, Học và Giáo Dục Giả Hiệu


Khi sự hướng dẫn không đi kèm với sự khám phá của học viên, khi sự hướng dẫn chỉ tạo nên những ấn tượng trong trí nhớ mà không hề có sự thấu hiểu, thì đó không phải là giáo dục chân chính, mà chỉ là giáo dục nhồi sọ.