Thư viện Self Hiil

July 7, 2021

Bạn có thể nâng cao trí tuệ: 5 cách để phát huy tối đa năng lực tư duy của bạn

Dù không phải là nhà khoa học về thần kinh nhưng Einstein chắc chắn biết rằng ông đang đề cập đến năng lực của con người. Bằng trực giác, ông đã nhận ra việc chúng ta cần làm để phát triển tối đa năng lực tư duy - điều này hiện nay chúng ta đã có thể chứng minh được bằng dữ liệu. Nói ngắn gọn là: Điều gì không giết chết bạn sẽ giúp bạn thông minh hơn.